Hva gjør en blikkenslager?

26. november 2019arbeidsoppgaver, Fasade, Håndverker, Tak, Ventilasjon

Liker du å skape noe med dine egne hender? Da er ventilasjons- og blikkenslagerfaget noe å vurdere. Enkelt oppsummert er en blikkenslager en håndverker som jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller, hvor platene er ned mot to millimeter tynne. 

En blikkenslagers jobb er blant annet å montere det som skal tette igjen et hus, som regel for å beskytte huset mot vann. Det meste av metallet på en bygning er det en blikkenslager som monterer, det skal både ha en funksjon, men også se pent ut.

Hvilke arbeidsoppgaver har en blikkenslager?

Typiske arbeidsoppgaver som blikkenslageren har båndtekking av tak og fasade, montering av alle typer beslag og montering av ventilasjonsanlegg.

Blikkenslagere jobber både med eldre bygninger som trenger fornying, men også nybygg. På flere moderne bygninger er det for eksempel blitt populært med stålplater. Dette er det blikkenslageren som monterer.

Er det tungt kroppsarbeid?

Å jobbe som blikkenslager er kroppsarbeid, men det er ikke så mange tunge løft og det finnes verktøy for alt. Mye handler om å ha rett teknikk!

Hvis du er redd for å bli skitten på hendene eller klærne, vil du nok ikke trives i denne jobben. Du bør heller ikke ha utpreget høydeskrekk, det er ikke til å komme utenom at man som blikkenslager jobber mye i høyden. Du kan altså se frem til mye god utsikt de dagene man ikke jobber inne på verkstedet.

Det er en større fordel å være løsningsorientert og flink med hendene, for det er til tider mye pirk og detaljarbeid. Du vil som blikkenslager sjelden møte på det samme problemet, og dette gjør at du må tenke ut nye løsninger hver gang.

Hva må en blikkenslager kunne?

En blikkenslager produserer selv det meste av det som monteres ute på bygg. Faget stiller krav til kunnskap om oppbygging av både vegg og tak for å sikre gode løsninger som skal vare over tid. Oppbyggingen av vegg og tak er nyttig kunnskap for å sikre at det etableres nødvendig lufting. 

Generell kunnskap innen matematikk og geometri  er viktig ved for eksempel utfoldingstegning, dette lærer man på skolen.

Kunnskap om metallenes egenskaper er også viktig for å ha oversikt over muligheter og begrensninger for de forskjellige materialtypene.

Blikkenslagerfaget er delt inn i fire hovedmoduler; tak, fasade, ventilasjon og verkstedproduksjon.

Tak

Modulen tak består av tekking av tak med en rekke typer materialer og teknikker. En blikkenslager tekker tak med taksten (betong og tegl), singelpapp, profilerte plater (stål og aluminium) og båndtekking (stål, aluminium, sink og kobber).

I tillegg kommer tilhørende beslag som for eksempel inntekking av piper, takhatter og karnapper. Inntekking av gesimser og brystninger er også arbeidsoppgaver en blikkenslager utfører.

Fasade

Fasademodulen omfatter kledning av fasader med alle typer metaller som stål, aluminium, sink, kobber og rustfritt stål. Kledningen kan bestå av falset kledning, kassetter eller profilerte plater.

En fasade vil alltid inneholde en rekke typer beslag. Dette gjelder både når fasaden er kledd med metall og når fasaden er kledd med andre typer materialer som for eksempel trepanel, glass eller stein.

Ventilasjon

For å sikre et godt inneklima er et riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg veldig viktig. Blikkenslageren produserer tilpasningsbiter til og monterer ventilasjonsanlegg i boliger, kontorbygg og institusjonsbygg. For at ventilasjonsanlegget skal fungere optimalt er det viktig at arbeidet utføres av faglærte personer samt at vedlikehold, som filterskift, utføres på rett måte til rett tid.

Verkstedproduksjon

Verkstedproduksjon handler om ulike typer arbeid som foregår på verksted. Det omfatter også produksjon, teknikker og utvikling av produkter. Bruk av verktøy, maskiner og materialer inngår i hovedområdet. Sikringstiltak og helse, miljø og sikkerhet står sentralt.

Relaterte poster

9. desember 2019

Møt en blikkenslagerelev

Å få slippe å sitte stille, mye variasjon og sikker lærlingplass var noe av det som trakk Rebecka til blikkenslagerfaget. Hvorfor valgte du blikkenslagerlinja? – Jeg fikk en del informasjon på første året på bygg og anlegg, om alle fagene egentlig, men så var det blikkenslager som virket mest spennende av alle fagene man kunne […]arbeidsoppgaver, Fasade, Håndverker, Tak, Ventilasjon
26. november 2019

Dette er mulighetene dine etter svenneprøven

Blikkenslagere har både gode etterutdannings- og karrieremuligheter. Har du lyst til å gå mer på skole, eller på sikt starte egen bedrift, er det fullt mulig. Bli en mester Mester er en beskyttet tittel som henger høyt. Mesterprøven gir deg opplæring i etablering og ledelse, og faglig ledelse. Dette kan passe for deg som ønsker […]grunder, ingeniør, Karriere, Mester, svenneprøve, utdanning
26. november 2019

Sikker jobb med flere muligheter

Vil du starte for deg selv, eller jobbe i bedrift sammen med kolleger? Uansett har du valgt et yrke mange har bruk for. Blikkenslagerfaget skriver seg tilbake til 1600-tallet og er et fag med lange håndverkstradisjoner. Det er ingenting som tyder på at dette yrket med lange tradisjoner er i fare. Blikkenslagerfaget utvikler seg i […]grunder, Karriere, utdanning, videreutdanning
26. november 2019

Hvordan blir jeg blikkenslager?

Med utdannelse og svennebrev innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget har du en kompetanse innen et tradisjonelt bygghåndverksfag som gir gode jobbmuligheter landet over. Ulike utdanningsløp Opplæringen foregår over fire år fordelt på teoretisk og praktisk opplæring. Skolen er en blanding av teori og praksis, hvor få dager er like. I stedet for å sitte bak en […]Karriere, utdanning
26. november 2019

Dette tjener blikkenslageren

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at blikkenslagere i snitt tjener bedre enn både tømrere, murere og taktekkere. Vurderer du å bli blikkenslager? Da kan du forvente å etter hvert tjene en god gjennomsnittslønn for håndverkere. Tall fra SSB viser nemlig at lønningene til blikkenslagere i snitt er bedre enn mange yrkesgrupper i bransjen det er […]Karriere, lønn
26. november 2019

Hva gjør en blikkenslager?

Liker du å skape noe med dine egne hender? Da er ventilasjons- og blikkenslagerfaget noe å vurdere. Enkelt oppsummert er en blikkenslager en håndverker som jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller, hvor platene er ned mot to millimeter tynne.  En blikkenslagers jobb er blant annet å montere det som skal tette igjen et […]arbeidsoppgaver, Fasade, Håndverker, Tak, Ventilasjon

opp

Lukk